Patientsäkerhet

Patientsäkerhet

Hos oss är du i säkra händer

Vi lägger stora resurser på att ge dig professionell tandvård med hög kva­litet. Allra största fokus lägger vi på patientsäkerheten. Du ska alltid kunna lita på att din säkerhet går före allt annat. Rutinerna när det gäller exempel­vis hygien och smittskydd är extra noggranna

I vårt patientsäkerhetsarbete ser vi även till att utrustning och dentala mate­rial är säkra, certifierade och håller högsta kvalitet. Digital röntgen och den senaste teknologin för sterilisering av instrument är en självklarhet för oss

Som stöd i säkerhetsarbetet använder vi Qulan, ett rikstäckande lednings­system framtaget för skapa en trygg tandvård. och som säkrar att vi följer rutiner och Socialstyrelsens krav.